சாத்தனூர் கல்மரம்
சாத்தனூர் கல்மரம்

சாத்தனூர் கல் மரம் (Sattanur) இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஆலாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள சாத்தனூர் கிராமத்தில் உள்ளது. இவ்வூரில் புகழ்பெற்ற தேசிய கல்மரப் பூங்கா உள்ளது.இது பெரம்பலூர் நகரத்திலிருந்து 23 கிமீ தொலைவில் உள்ளது.

இது 1940 ஆம் ஆண்டு தஞ்சாவூரில் இருந்து வந்த, இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு மையத்தின், புகழ்பெற்ற புவியியலாளரான டாக்டர் எம்.எஸ். கிருஷ்ணனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 120 மில்லியன் ஆண்டு பழங்கால மரம் கல்லாக மாறியிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது, இது இந்த பகுதியில் உள்ள சுண்ணாம்புக்கல் காலத்தின் போது கடலில் இருப்பதற்கான ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்த புதைபடிவ ஒரு கூம்பு, 18 மீட்டர் நீளமுள்ளது இதேபோன்ற புதைக்கப்பட்ட மர படிவுகள் அருகிலுள்ள வரகூர், அனைப்பாடி, அலுந்தலைப்பூர் மற்றும் சரடமங்கலம், ஆகியவை சாத்தனூரின் 10 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளன.